Ledning

Schäfer, Joachim – VD
joachim.schafer@nordeg.se
Region, skola, utvärdering
Kontor: 0176-22 73 09, Mobil: 0707 – 60 16 96

Larsson, Björn Anders – vVD
bjorn-anders.larsson@nordeg.se
Vård, omsorg, folkhälsa, sport, miljö, kultur, ekonomisk tillväxt
Mobil: 0762 – 48 30 56

Mossberg Ljungdahl, Stefan – Partner
stefan.mossberg@nordeg.se
Sport, folkhälsa, innovation/startups/tillväxt (HealthTech (eHealth), ICT)
Mobil: 0708 – 89 14 00

Samarbetande konsulter

Andersson, Gia
gia.andersson@nordeg.se
Livsmedelsgruppen

Charpentier, Claes
claes.charpentier@nordeg.se
Vård och omsorg

Danborg, Thomas
danborgthomas@gmail.com
Lokal & regional utveckling, folkhälsa

Gabriel, Pavel
pavel.gabriel@nordeg.se
Kultur

Lind, Jan-Inge
janinge.lind@icloud.com
Docent företagsekonomi, sjukvårdens organisation, regional utveckling

Lundgren, Bernt
bernt.lundgren.expert@gmail.com
Folkhälsa, Regional utveckling/ekonomi

Möller, Torbjörn
bengt.torbjorn.moller@btm.se
Skola, företag

Olson, Hans-Erik
institutet@fritidsvetarna.com
Fritid, kultur, idrott, folkhälsa, skola, intergration

Pålsson, Karl Magnus
cm.palsson@gmail.com
Utvärdering, samhällsanalys, social ekonomi

Prah-Nordberg, Christina
christina.nordberg@prah.se
Ledsarskap, organisation

Rosengren, Lisbeth
Handledare inom psykosocialt arbete, organisationens sociala arbete och utveckling

Sahlin-Brunsell, Pia
pia.brunsell@gmail.com
Socialpolitik, sociala företag, socialpsykiatri

Segerström, Birger
bsegerstroem@gmail.com
Ekonomi, sjukvårdsexspert

Söderström, Lars
soderstrom.lars@hotmail.com
Regional utveckling

Thorell, Lave
ovreslotts9@gmail.com
Utvärdering, regional tillväxt

Thorén, Susanne
susanne.thoren@lifebox.se
Folkhälsa

Värendh, Magnus   
magnus.varendh@triticon.com
Hälsoekonomi, folkhälsa, sport, utvärdering

Seniora kontakter sedan starten:

Ekberg, Gunnar
gunnar.ekberg@nordeg.se
Kompetens, företag

Jonsson-Agardh, Karin
karin.jonsson-agardh@nordeg.se
Skola

Larsson, Anna
anna.larsson@projektsupportso.com
Utmaningsdriven kompetensförsörjning, kompetensutveckling, omvärldsspaning

Kann, Hans
hans.kann@nordeg.se
Vård och omsorg

Nilsson, Jan-Evert
jan-evert.nilsson@nordeg.se
Regional utveckling

Rosengren, Martin
martin.rosengren@nordeg.se
Företagsutveckling

von Wachenfeldt, Torgny
torgny.von-wachenfeldt@nordeg.se
Miljö