Nordeg – Nordic Evaluation Group – är ett konsortium som arbetar med utvärdering & utveckling inom flera samhällssektorer.

Konsortiet bildades 1998 och har blivit en organisatorisk bas för ett antal  etablerade konsulter, forskare och experter med varierande bakgrunder och erfarenhet av arbete inom olika delar av offentlig förvaltning och näringsliv.

Nordeg är organiserat i följande temagrupper:
• Hälso- och sjukvårdsekonomi  — Health Economic Center (HEC)
• Idrotters och sporters ekonomi  — IdrottsEkonomiskt Centrum (IEC)
• Naturanalyser och utveckling av friluftsluftsliv — Natur- och friluftsliv
• Social utveckling av kommuner, bostadsområden etc — Social Metric
• Lokal och regional tillväxt, utbildning etc -– Local Value Development (LVD)

Kvaliteten säkras dels genom väl inarbetade rutiner för projekt, dels genom ett kvalitetsråd som stödjer projektgrupperna samtidigt som det arbetar med frågorna på övergripande nivå.