Arbetar med utvärdering, utbildning och utveckling.

Unikt resurscentrum

Nordeg – Nordic Evaluation Group – är ett konsortium av samverkande konsulter som arbetar med utvärdering, utbildning och utveckling inom ett flertal områden. IEC IdrottsEkonomiskt Centrum är ett sådant nätverk. Medarbetarna har omfattande erfarenhet av att arbeta beställarorienterat. De representerar både unik nischkompetens och erfarenhet av att arbeta i olika sammanhang. Nordegs noder finns på olika platser i landet och samverkar i projektform utifrån de krav uppdragen ställer.
Go toUtvärdering

Utvärdering

Go toUtbildning

Utbildning

Go toUtveckling

Utveckling

Kontakta oss