Arbetar med utvärdering och utveckling.

Unikt resurscentrum

Nordeg -Nordic Evaluation Group - är flera nätverk av samverkande experter och forskare som arbetar med utvärdering, effektmätningar och utveckling inom ett flertal områden. IEC IdrottsEkonomiskt Centrum är ett sådant nätverk. Andra nätverk arbetar med HEC Health Economic Center, Social Metric och Lokal Utveckling. Medarbetarna har omfattande erfarenhet av att arbeta beställar- och lösningsfokuserat. Se namn, CV och referenser.

Kontakta oss