2015-10-01

Konsulter

Ledning

Schäfer, Joachim   VD
joachim.schafer@nordeg.se
Region, skola, utvärdering
Kontor: 0176-22 73 09, Mobil: 0707 – 60 16 96

Larsson, Björn Anders   vVD
bjorn-anders.larsson@nordeg.se
Vård, omsorg, folkhälsa, sport, miljö, kultur, ekonomisk tillväxt
Mobil: 0762 – 48 30 56

 

Samarbetande konsulter

Andermo, Gia Gunilla
gunilla.andermo@nordeg.se
Skola, lokal & regional utveckling, vård och omsorg, kompetensutveckling

Andersson, Gia
gia.andersson@nordeg.se
Livsmedelsgruppen

Carlson, Benny
benny.carlson@nordeg.se
Professor nationalekonomi, socialpolitik, integration

Charpentier, Claes
claes.charpentier@nordeg.se
Vård och omsorg

Danborg, Thomas
thomas.danborg@nordeg.se
Lokal & regional utveckling, folkhälsa

Edström, Rune
rune.edstrom@nordeg.se
Vård och omsorg

Ekberg, Gunnar
gunnar.ekberg@nordeg.se
Kompetens, företag

Gabriel, Pavel
pavel.gabriel@nordeg.se
Kultur

Jonsson-Agardh, Karin
karin.jonsson-agardh@nordeg.se
Skola

Kann, Hans
hans.kann@nordeg.se
Vård och omsorg

Larsson, Anna
anna.larsson@projektsupportso.com
Utmaningsdriven kompetensförsörjning, kompetensutveckling, omvärldsspaning

Lind, Jan-Inge
jan-inge.lind@nordeg.se
Docent företagsekonomi, sjukvårdens organisation, regional utveckling

Lundgren, Bernt
bernt.lundgren.expert@gmail.com
Folkhälsa, Regional utveckling/ekonomi

Mossberg, Stefan
stefan.mossberg@healthyhabits.se
Sport, folkhälsa, innovation/utveckling/tillväxt, HealthTech (digital health), IKT, marknadsföring

Möller, Torbjörn
torbjorn.moller@nordeg.se
Skola, företag

Nilsson, Jan-Evert
jan-evert.nilsson@nordeg.se
Regional utveckling

Olson, Hans-Erik
institutet@fritidsvetarna.com
Fritid, kultur, idrott, folkhälsa, skola, intergration

Paulsson, Karl Magnus
Utvärdering, samhällsanalys, social ekonomi

Prah-Nordberg, Christina
Ledsarskap, organisation

Rosengren, Martin
martin.rosengren@nordeg.se
Företagsutveckling

Sahlin-Brunsell, Pia
Socialpolitik, sociala företag, socialpsykiatri

Segerström, Birger
birger.segerstrom@nordeg.se
Vård och omsorg

Söderström, Lars
soderstrom.lars@hotmail.com
Regional utveckling

Thorell, Lave
ovreslotts9@gmail.com
Utvärdering, regional tillväxt

Thorén, Susanne
susanne.thoren@lifebox.se
Folkhälsa

Uddenberg, Eva
eva.uddenberg@nordeg.se
Miljö

von Wachenfeldt, Torgny
torgny.von-wachenfeldt@nordeg.se
Miljö

Värendh, Magnus   
magnus.varendh@triticon.com
Hälsoekonomi, folkhälsa, sport, utvärdering